Жастар саясаты

 

Мемлекеттiк жастар саясаты туралы.
О государственной молодежной политике.

"Қазақстан 2020: болашаққа жол" Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасы туралы

О Концепции государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее"


"Қазақстан 2020: болашаққа жол" мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын (екінші кезең – 2016 – 2020 жылдар) бекіту туралы

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции государственной молодежной политики до 2020 года "Казахстан 2020: путь в будущее" (второй этап - 2016 - 2020 годы)


Жұмыспен қамту бағдарламасы 2020
Программа занятости 2020

Бизнестің жол картасы 2020.
Дорожная карта бизнеса 2020РЕСПУБЛИКА БОЙЫНША ЖӘНЕ
ӨҢІРЛЕРДЕГІ ЖАСТАР САЯСАТЫ
АХУАЛЫНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

Колледж миссиясы

►еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті, жауапты, құзіретті, адамгершілігі бар, мейірімді, өзінің мамандығын жақсы меңгерген және әрқашан кәсіби дамуға дайын жоғары білікті орта медициналық білімімен мамандарды дайындау;

►талапқа сай білім алуда тұлға қажеттілігінің қанағаттануы, сонымен қатар медициналық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау.МЕМЛЕКЕТТІК ЛИЦЕНЗИЯ